Gestió – “Ja ho fem nosaltres”

Tot sovint les entitats es veuen sobrepassades pel seu propi creixement (pel que fa a recursos tècnics i humans ), per la pròpia evolució de entorn ( canals, tecnologies, legislació, … ) o per la voluntat d’optimització de recursos ( treball en xarxa ).
 
Per una altra banda, és ineludible haver d’abordar processos  no vinculats directament amb el objectius fonamentals com a entitat , i volem possibilitar que dediqueu els esforços al vostres projectes i beneficiaris i deixeu a les nostres mans (totalment o en part) la resta.
 

integració en estructura i mètodes amb l’entitat seguiment estricte de la LOPD/LSSI | absoluta confidencialitat |  sinèrgies entre entitats voluntat de relació de llarga durada… mínims lligams contractuals i dependència solucions estàndards i contrastades partners de confiança | coneixement exhaustiu del mercat | escalabilitat i flexibilitat documentació detallada | sistemes de consulta i informes “on line” respecte a la representació de la vostra entitat per part del nostre equip