#sinergiaCRM

Logo_SinergiaCRM_cuadrado

#sinergiaCRM és un projecte tecnològic que ha desenvolupat una eina CRM estàndard per al Tercer Sector des de el Tercer Sector . En l’origen d’aquest projecte apareix “el Tercer”, juntament amb en Jaume Albaigès ( www.tecnolONGia.org ) , com a impulsors.

Volem que les organitzacions no lucratives disposin d’una solució de gestió de la relació amb les persones i organitzacions que les envolten (d’això en podem dir “entorn CRM”). Apostem per una eina:

  • Comuna i d’àmplia cobertura de les necessitats del tercer sector.
  • Econòmica per a les entitats i potent en les seves funcionalitats.
  • Independent de la tipologia, dimensió o estructura de l’entitat.
  • No subjecta a llicències ni condicionada per tercers aliens al sector (allotjament, evolució, etc.) i, tan aviat com sigui possible, alliberada.
  • Al núvol , amb accés des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, amb gestió d’usuaris, suport per al compliment de la LOPD, seguretat de la informació, millora continuada…
  • Que retorni els beneficis al tercer sector.

#sinergiaCRM compta amb una figura jurídica – l’Associació sinergiaTIC –  que lidera la iniciativa tecnològica, coordina administrativament el projecte i en gestiona els potencials beneficis amb la intenció de retornar-los al Tercer Sector . Els òrgans de govern d’aquesta organització estan formats per entitats del sector. Més informació a www.sinergiaCRM.org.

Des del mes de juliol de 2013 aquesta iniciativa ja és una realitat, havent superat les 100 entitats a juliol de 2019!!!