Sectorials

Des de “el Tercer”, i en paral·lel als serveis que oferim a les entitats no lucratives, ens hem llençat a diferents projectes amb un abast “sectorial” que, entenem, poden aportar valor als potencials clients

Amb punts de vista molt diferenciats, aquests àmbits d’actuació també són, sense cap mena de dubte, part del “ADN” de la nostra organització.