Visibilitat

Essent o no un objectiu de l’entitat, la visibilitat és un element facilitador – fins i tot imprescindible – en processos de captació de recursos, públics i privats, de fidelització de socis i donants, de treball en xarxa i, fonamentalment, de voluntat d’influència (mitjans, legislació, administracions). Representa, a més, una “exigència” cada cop més habitual per a les empreses que aporten recursos a l’entitat, com a contrapartida, com a retorn de la inversió.
 
Desenvolupar – o revisar l’existent – un Pla de Visibilitat de l’entitat – allò que podriem dir el “Pla de Màrqueting”, o “fer territori”, o… – representa un esforç per a qualsevol entitat , és difícil d’avaluar en termes de ROI o d’impacte i, per tant, sempre difícil de justificar.
 
Us oferim metodologies orientades a estructurar de la millor manera una estratègia de comunicació amb l’entorn que us permeti maximitzar els recursos disponibles per a un màxim retorn de la inversió – vostra o dels vostres socis/donants, patrocinadors -.
 
Ho fem mitjançant campanyes de comunicació , amb focus en  web i xarxes socials, mobilització i voluntariat, accions amb d’altres entitats del Tercer Sector, …
 

canals adequats adeqüació al target o targets definició d’objectius: influència, opinió, «marca», captació | ajustat a pressupost | efecte multiplicador | creatiu, original, adequat, fidel, constant, planificat, a temps, multicanal, … indicadors de visibilitat, mètriques i analítica web