Tecnologia

Sembla evident que no és factible la gestió de qualsevol entitat no lucrativa sense la disponibilitat de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o d’altres eines que possibiliten la comunicació, l’anàlisi, la gestió econòmica, …
 
A “el Tercer” l’àmbit tecnològic és una prioritat, i ho és des del punt de vista de les sinergies que aquest àmbit pot tenir a la gestió de qualsevol entitat, amb independència del seu àmbit d’actuació, dimensió o estructura. Entre d’altres coses, parlem de:
 
  • Auditoria tecnològica i suport a definició funcional del pla d’aplicacions de l’entitat
  • Aplicacions CRM: definició, propostes, seguiment, implantació
  • Iniciativa #sinergiaCRM ( www.sinergiacrm.org )
  • Web i estratègia 2.0
  • Multicanalitat