Fidelització

La gestió de la base de socis i donants és fonamental per a qualsevol entitat, més encara en aquests moments de crisi i dependència dels fons privats ; i el soci/donant canvia: té accés a la informació, vol participar, no es conforma amb una aportació periòdica, …  però no té gaire temps, ofereix multitud de canals d’accés i també es veu afectat per la crisi.

Plantegem la implementació (autònoma, compartida o externalitzada) de Programes de Diàleg / Fidelització amb Socis i Donants com l’establiment – tot aprofitant un exhaustiu coneixement de tecnologies i tendències – d’una comunicació bidireccional, multicanal, personalitzada, optimitzada i coordinada entre la vostra entitat i els socis i donants, un dels actius fonamentals de qualsevol entitat.

Aprofitem també la nostra experiència en el desenvolupament de projectes d’anàlisi de la informació per fer aportacions de valor per a la vostra gestió de la base de dades de socis i donants:

  • Determinació del Valor i el Potencial (a nivell de quota i aportacions, per exemple) de cada soci i donant.
  • Anàlisi de Preferències (projectes, canals, tipologia d’aportacions)
  • Cicle de Vida a l’entitat
  • Perfil de Baixa / Desvinculació i predicció del risc.

Maximitzar recursos | Accions de «Member get Member» | PREGUNTAR I ESCOLTAR | donar resposta | agilitzar emergències | minimitzar abandonaments, millorar fidelitat i vinculació | obtenció d’informació qualitativa i quantitativa