Anàlisi de la informació

Entenem fonamental cobrir el “cicle de vida” de les dades a les organitzacions:
 
DADES – INFORMACIÓ – CONEIXEMENT – DECISIONS
 
És habitual a les entitats no lucratives recollir moltes dades… però que aquesta sigui incomplerta, poc creïble o actualitzable, o bé que no s’en faci ús per aportar valor a l’hora de prendre decisions a l’entitat.  Des de “el Tercer” podem ajudar-vos a recòrrer aquest cicle a partir de 4 elements que considerem bàsics:
 
  • Auditoria de la informació: necessitats, recollida, contingut, gestió, ús, recomanacions.
  • Tractament de la informació: estratègia de recollida de la informació, normalització de noms i adreces, enriquiment amb tipologies.
  • Quadres de Comandament – EIS, BSC, … – per a la visualització adequada dels paràmetres bàsics de gestió.
  • Estadísitica i Data Mining: anàlisi multidimensional de la informació, tot descobrint informació amagada a les dades disponibles.
Aquests formats de treball els abordem des d’una filosofia de SaaS ( Software as a Service ),  vocació per les eines “open source” (per exemple, Knime en l’àmbit de l’anàlisi de la informació) i una metodologia de treball àmpliament contrastada en més de 10 anys de desenvolupament de projectes d’aquestes característiques.